Základní a doškolovací kurz pro instruktory školního snowboardingu a instruktor snowboardingu pro ostatní zájemce 

 

termín: 

8. – 10. 1. 2021: 1. část základního kurzu nebo 1. termín pro doškolení

15. – 17. 1. 2021: 2. část základního kurzu nebo 2. termín pro doškolení

Náhradní termín v případě špatných sněhových podmínek je 22. 1. – 24. 1. 2021

cena: 

3 150 Kč kvalifikační kurz – instruktor školního lyžování, instruktor školního SNB

2 200 Kč doškolovací kurz – instruktor školního lyžování, instruktor školního snowboardingu

4 900 Kč kvalifikační profesní kurz – instruktor snowboardingu

  Informace ke kurzu  

Docházkový kurz pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení zaměřený na výuku snowboardingu. Kurz mohou absolvovat začátečníci, kteří již ovládají alespoň základní prvky jízdy na snowboardu i pokročilí snowboardisté z řad učitelů i ostatních zájemců. Cílem je rozvoj dovedností a vědomostí potřebných k výuce jízdy na snowboardu. Získaná kvalifikace je nezbytnou podmínkou pro personální zabezpečení lyžařských výcvikových zájezdů se snowboardisty a je nutná i pro aprobované učitele tělesné výchovy. Kurz není určen pro úplné začátečníky, nutná je dovednost základního sjíždění na SNB. Kurz má akreditaci MŠMT, č.j. MSMT – 32394/2018-2-96

Pořádá: Jihlavská sportovní s. r. o., Polní 39, 586 01 Jihlava ve spolupráci se SKI Jimramov a SOŠ Nové Město na Moravě

Místo: Harusův Kopec v Novém Městě na Moravě a SKI areál Nový Jimramov

Termín:

8. – 10. 1. 2021:1. část kvalifikační kurz nebo 1. termín pro doškolení

15. – 17. 1. 2021: 2. část kvalifikační kurz nebo 2. termín pro doškolení

Náhradní termín v případě špatných sněhových podmínek je 22. 1. – 24. 1. 2021

Pozn.: pro absolvování základního kvalifikačního kurzu pro instruktory školního snowboardingu je potřeba účast v obou termínech, na doškolení stačí pouze jeden z termínů, pro profesní kurs instruktora snowboardingu je nutná další individuální domluva. Náhradní termíny budou vypsány jen v případě špatných sněhových podmínek, kvůli kterým by nešlo absolvovat kurz ve vypsaném termínu. Účastníci kurzu instruktora absolvují také teoretickou část výuky.

Zahájení kurzu:

Je vždy v pátek v příslušném termínu od 14.00 hodin na Domově mládeže Střední odborné školy Nové Město na Moravě, Na Bělisku 295.

Hodinová dotace:

55 hodin základní kvalifikační kurz instruktor školního snowboardingu

24 hodin doškolovací kurz instruktor školního snowboardingu, instruktor snowboardingu

150 hodin základní kvalifikační profesní kurz instruktor snowboardingu (pro účastníky s maturitou)

Cena:

3 150 Kč kvalifikační kurz – instruktor školního lyžování, instruktor školního SNB

2 200 Kč doškolovací kurz – instruktor školního lyžování, instruktor školního snowboardingu

4 900 Kč kvalifikační profesní kurz – instruktor snowboardingu

V ceně je zahrnuto lektorné a vystavení osvědčení pro instruktora školního snowboardingu nebo snowboardingu. Cena nezahrnuje dopravu, jízdné na vlecích, stravování, ubytování. Po dohodě lze zajistit ubytování v domově mládeže SOŠ Nové Město na Moravě.

 

Vybavení:

Každý účastník musí mít vlastní SNB vybavení. Vhodný je freestyle SNB a měkké boty, lyžařská přilba, doporučujeme i chránič páteře, poznámkový blok, psací potřeby.

Garant:          

Mgr. František Buchta, buchta@sos-nmor.cz, tel. 737 849 073 

Lektor:

Mgr. František Buchta, buchta@sos-nmor.cz   tel. 737 849 073

Přihlášky: Na přiloženém formuláři nejpozději do 22. 12. 2020 e-mailem

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • YouTube - White Circle

© Děti bez pluhu 2017