Souhlas se zpracováním osobních údajů  

1)      Tímto udělujete souhlas společnosti Jihlavská sportovní s.r.o., se sídlem Polní 39, 586 01 Jihlava, IČ: 46972579, DIČ: CZ46972579, e-mail: zbynek@carv.cz, tel: + 420 605 259 636 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), zpracovávala tyto osobní údaje: jméno a příjmení, adresu, e-mail a telefonní číslo.

 

2)      Jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo budou zpracovány za účelem přihlášení na kurz lyžování. Osobní údaje budou Správcem zpracovány do doby ukončení kurzu.

3)      S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu na adresu sídla Správce nebo na e-mail: zbynek@carv.cz

 

4)      Právním základem pro zpracování je v tomto případě souhlas udělený ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Osobní údaje Správce poskytne zpracovatelům:

 

4.1

Jihlavská sportovní s.r.o.

Polní 39

586 01 Jihlava

IČ: 46972579

DIČ. CZ46972579

  

5)      Vezměte na vědomí, že podle GDPR máte právo:

-          Na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány. Pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím vymezeným v čl. 15 GDPR.

-          Na opravu nepřesných osobních údajů, které se Vás týkají. Dále s přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení dle čl. 16 GDPR.

-          Na výmaz („právo být zapomenut“). Správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, které se Vás týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely vymezené výše či jakmile odvoláte poskytnutý souhlas se zpracováním a nebude existovat žádný další právní důvod pro zpracování (viz čl. 17 GDPR).

-          Na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených v čl. 18 GDPR.

-          Na přenositelnost údajů dle podmínek čl. 20 GDPR.

-          Vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle čl. 21 GDPR.

6)      V případě pochybností o zpracovávání osobních údajů máte právo obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem. K tomu můžete také podat stížnost.

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • YouTube - White Circle

© Děti bez pluhu 2017